Teknoloji

KDV Dijital Kod Satışlarından Alınacak: Yeni Zamlar Geliyor!

Bildirime göre bazı kartlar, şifreler ve kodlarTürkiye’de sanal veya fiziki ithalat veya satış KDV’ye tabidir belirtildi. Ayrıca beyanname ile KDV’nin bildirilmesi ve ödenmesinden kimin sorumlu olduğu da belirlendi.

Öncelikle kodu veya ürünü kullanacak kişinin, Yurt dışından satın alıyorsanızBu durumu 2 No’lu KDV Beyannamesi ile bildirmeniz ve ödemeniz gerekecektir. Yani çalıştığınız firma yurt dışından muhasebe programı almışsa ve programa yıllık aboneliği etkinleştirmek için e-pin kullanılacaksa, şirketinizin bunu bildirmesi ve KDV’yi ödemesi gerekir.

Belirli bir ürün veya hizmete ait kart, şifre ve kodlara KDV nasıl uygulanacaktır?

KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler yurt dışındaki elektronik hizmet sağlayıcılardan aldıkları e-pin, kod vb. bilgileri kullanabilirler. Ürünlerde KDV ödemesinin yurt dışında 3 No’lu KDV Beyannamesi ile firma tarafından yapılması gerekmektedir. Türkiye içinde alım veya satım olması durumunda KDV, satıcı tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir.

Bir iş veya hizmet için makul bir fiyat sağlamayan kart, şifre ve kodlarda KDV var mı?

Cüzdan kodu veya konaklama kartı gibi ürünlerin satışında durum biraz farklıdır. bu eserlerin Doğrudan eşdeğeri yoktur Eserler bir ödeme aracı olduğundan KDV uygulamasına dahil edilmemektedir. Bir oyun firmasının sitesinde satılan cüzdan kodları sitede satın alma aracı olarak kullanılabildiği için bu kodların satışında KDV hesaplanmayacak, ancak kodların oyuna girme hakkı sağlaması halinde KDV hesaplanacaktır. Yani 100 dolar Activision BlizzardCüzdan kodu satın alırsanız KDV ödenmez ancak doğrudan World of Warcraft için abonelik kodu satın alırsanız KDV de hesaplanacaktır.

Yeni düzenleme e-pin ve kod fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Bir oyun için doğrudan geçerli olan kodları alıp satarken ve oyuna veya aboneliğe erişim sağlarken KDV’nin fiyatları etkilemesini bekleyebiliriz ancak mağazalarda geçerli cüzdan kodlarına KDV uygulanmayacaktır. Ancak cüzdan kodları ile bir işlem KDV’ye tabi ise, örneğin oyun aboneliği açılması durumunda, bunun sonucunda KDV uygulanacaktır. sistemde dolaşmak için bir cüzdan kodu almaPek bir faydası olmayacak.

Ücretsiz oyun kodlarında KDV olacak mı?

Serbest oyunda KDV hesaplanmaz, hesaplansa bile yüzde kaç 0 alırsak alalım 0 olacaktır. Kuyu Epik Oyunlar Ubisoft gibi markaların sunduğu ücretsiz oyunlarda KDV ödemenize gerek kalmayacak. Ancak 3. parti sitelerden oyunlar için satın alacağınız aktivasyon kodları KDV’ye tabi olacaktır.

Bildiri, 1 Mart 2024’teyürürlüğe girecek.

İşte deklarasyonun tam metni:

GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ KATMA DEĞER VERGİSİ
DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLDİRİM
(SERİ NO: 49)
MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/B-15.) bölümünden sonra başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması
16.1. Genel açıklama
Kartlar, şifreler ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/kupon ve benzeri), sanal ortamlarda pazarlanan bilgisayar programları (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) ) Oyun, uygulama, müzik, yayın, eğlence gibi ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılabildiği gibi sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş amacıyla da kullanılabilir ve bu kartlar, şifreler ve kodlar sanal veya fiziki olarak satılabilir. .
Söz konusu kartlar, şifreler ve kodlar, bir ürün veya hizmet için makul bir fiyatı temsil edebileceği gibi, bunları ihraç edenlerin ürün veya hizmetleri satın alması için sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilir.
16.2. Karşılığında İş veya Hizmet Alan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması
Bazı kartlar, şifreler ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil eder ve henüz aktif hale getirilmemiş olsa bile bunlarla birlikte başka bir ürün veya hizmet sunulması mümkün değildir. Mağazalarda sanal veya fiziki olarak satılan bu kart, pin ve kodların yurt dışından ithalatı veya Türkiye’deki satışları KDV’ye tabidir.
Bu kart, şifre ve kodlar;
– Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik şirketlerden alım yapması halinde, bu işleme ilişkin KDV, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir,
– Türkiye’de yerleşik olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışında yerleşik elektronik hizmet sağlayıcılardan sağlanması durumunda, bu işleme ilişkin KDV, 3 No’lu KDV Beyannamesi ile yabancı yerleşik şirket tarafından beyan edilerek ödenir,
– Türkiye’de satış yapılması durumunda hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir,
gereklidir.
Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Örnek 1: Türkiye’de KDV mükellefi olan Mali Müşavir (B), profesyonel belge düzenleme programına erişmek için yabancı uyruklu bir kişi (A) tarafından verilen e-pin kodunu satın almıştır. Yalnızca mali müşavir (B) tarafından bu programa erişim sağlayan kodun yurtdışında yerleşik şirketten (A) satın alınması işlemi KDV’ye tabi olup, bu işleme ilişkin KDV mali müşavir (B) tarafından kendi hesabına ödenir. sorumlu sıfatıyla, 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.
Örnek 2: Türkiye’de yerleşik, elektronik ortamda yayıncılık hizmeti veren (K) Ltd. Şti. 6 ay üyelik sağlayan kupon kodunu sağladığı hizmetten faydalanabilmek için (C)’ye sattı. Yayın hizmetine erişim hakkı olarak belirlenen söz konusu kodun satış süreci KDV’ye tabi olup, bu kodun satışına ilişkin KDV’nin (K) Ltd. Ltd.’ye ödenmesi gerekmektedir. 1 No’lu KDV Beyannamesi.
Örnek 3: Bay (N), müzik platformuna üyelik için Türkiye’deki bir teknoloji mağazasından 3 aylık abonelik hakkı sağlayan bir kart satın almıştır. Bu kartın satışı KDV’ye tabi olup, hesaplanan KDV’nin teknoloji mağazası tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Örnek 4: Elektronik kod alım/satım faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik (M) Anonim Şirketi, (Y) oyununa erişim sağlayan kodların satışını yapmaktadır. Söz konusu kod belirli bir oyuna erişim hakkının sağlanması (etkinleştirilmesi) ile ilgili olduğundan, bu kodun satışı KDV’ye tabi olup, hesaplanan KDV (M) A.Ş. tarafından ödenmektedir. 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmelidir.
Örnek 5: Türkiye’de ikamet eden ve KDV mükellefi olmayan Bay (C), elektronik hizmet sağlayıcının (L) film/dizi platformuna üye olmak için bu platformdan 1 yıllık abonelik hakkı sağlayan kart satın almıştır. ), yabancı uyruklu. Söz konusu abonelik kartının satışına ilişkin KDV’nin (L) film/dizi platformu tarafından 3 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.
16.3. Makul Bir Çalışma veya Hizmet Almayan Kart, Şifre ve Kodlara KDV Uygulaması
Bazı kartlar, şifreler ve kodlar, mal veya hizmet sağlayıcıları tarafından daha sonraki teslimat veya hizmetlerin satın alınması için sanal bir satın alma gücünü temsil eder. Bu kart, şifre ve kodlar kullanıldığında herhangi bir ürün veya hizmet verilmemekte, ancak sanal veya fiziksel ortamda satın alma hakkı yaratılmaktadır.
16.3.1. İadesi İş veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kod Satışında KDV Uygulaması
Sanal veya fiziksel ortamda cüzdan kodu ve benzeri isimlerle satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin ödenmesini temsil etmeyen ve şirket nezdinde satın alma hakkı teşkil eden kart, şifre ve kodların satışı Kullanıldığında ihraç edilen ve ödeme aracı teşkil eden KDV kapsamında değildir. Bu kapsamda bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.
Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Örnek 1: Bay (H), alışveriş uygulamasının (A) verdiği e-pin kodunu mağazadan (Z) satın almıştır. Bay (H), bu kodu kullandığında (A) alışveriş uygulaması içerisinde cüzdan bakiyesine sahip olacak ve bu cüzdan bakiyesi ile uygulama üzerinden ürün ve hizmet satın alabilecektir. (A) alışveriş uygulamasında satın alma hakkını temsil eden bu e-pin kodunun mağaza (Z) tarafından (H) Bay’a satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.
Örnek 2: Bay (Y), (B) Ltd. Şti’nin bir mağazasından 2.000 TL değerinde konaklama çeki satın almıştır. (B) Ltd. Şirketin tüm mağazalarında iş ve hizmet temini amacıyla kullanılabilecek bu çek makul bir iş veya hizmeti temsil etmediğinden çekin satışından KDV hesaplanmayacaktır.
Örnek 3: Oyun kodu satışı yapan Türkiye’de yerleşik bir şirket (T), Singapur’da yerleşik oyun geliştirici firmanın internet sitesindeki oyunda veya oyunlarda cüzdan kodu olarak kullanılabilecek e-pin kodlarını bu firmadan satın almıştır. Türkiye’de ikamet eden Bay (A) da (T) şirketinin internet sitesine girerek bahis sitesinde kullanabileceği 500 TL değerinde cüzdan kodu satın aldı. Hem Singapur’da yerleşik şirket hem de (T) şirketi tarafından satılan bahis kodları, oyun geliştirici firmanın web sitesinde kullanılabilecek bir satın alma gücünü temsil ettiğinden, bu kod satışlarından KDV hesaplanmayacaktır. Öte yandan satın alınan e-Pin kodları belirli bir oyuna giriş hakkı sağlıyorsa (erişim, üyelik, abonelik), bu kodların satışında KDV hesaplanması adettendir.
16.3.2. Makul Bir İş veya Hizmet Almayan Kart, Şifre ve Kod Kullanılarak İş veya Hizmet Sunulmasına İlişkin KDV Uygulaması
Sanal veya fiziksel ortamda satılan ancak mutlaka bir iş veya hizmetin eşdeğerini temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılması veya etkinleştirilmesi yoluyla bu kartlar, şifreler ve kodlar karşılığında iş veya hizmet sağlanması, KDV’ye tabidir. genel kararlar çerçevesinde
Bu iş ve hizmetler,
– Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik şirketlerden alım yapması halinde, bu işleme ilişkin KDV, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir,
– Türkiye’de yerleşik olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışında yerleşik elektronik hizmet sağlayıcılardan sağlanması durumunda, bu işleme ilişkin KDV, 3 No’lu KDV Beyannamesi ile yabancı yerleşik şirket tarafından beyan edilerek ödenir,
– Türkiye’deki firmalardan temin edilmesi durumunda hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir,
gereklidir.
Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Örnek 1: Türkiye’de ikamet eden ve KDV’ye tabi olmayan Bay (D), yabancı bir elektronik servis sağlayıcıdan (V) 250 TL tutarında bakiye kartı satın almıştır. Bu bakiye kartı bir ödeme aracı olduğundan bu satın alma işlemi KDV’ye tabi değildir. Ancak Bay (D)’nin söz konusu şirketin film/dizi platformunda bakiye kartını kullanarak film izlemesi işlemi KDV’ye tabi olup, bu işleme ilişkin KDV’nin (V) şirketi tarafından KDV ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 3 No’lu Bildiri.
Örnek 2: Türkiye’de ikamet eden ve KDV’ye tabi olmayan Bay (E), (R) şirketinin mağazasında kullanılabilecek sanal platformdan 700 TL tutarında ikram çeki satın almıştır. Türkiye’de ve bu firmanın küme şirketlerinin tüm mağazalarında ikamet etmektedir. Bu nezaket kuponunun satışı KDV’ye tabi değildir. Bay (E), 500 TL hediye çeki ile (R) firmasının mağazasından bir gömlek satın almış olup, bu gömleğin satışı için hesaplanan KDV’nin (R) firması tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
16.4. Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara İlişkin Aracılık Hizmetlerinden Alınan Ücretlere İlişkin KDV Uygulaması
Uygulamada kartlar, şifreler ve kodlar sanal veya fiziksel mağazalarda satılabilmektedir. Ayrıca sanal oyunlar içerisinde gerçek kişi oyuncuların geliştirdiği eserler (oyun karakterleri, güçleri, özellikleri, seviyeleri gibi) sanal ortamlarda da satılabilmektedir.
Makul bir iş veya hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer eserlerin satışına ilişkin olarak Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, aşağıdaki adlar altında alınan hizmet bedeli veya bedelleri KDV’ye tabidir. Bu satışlara ilişkin komiteler KDV’ye tabidir. Hesaplanan KDV’nin aracılık hizmeti verenler tarafından beyan edilmesi zorunludur.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/A-1.2.2.) bölümünde yer alan “2.000 TL” ibaresi “10.000 TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/A-5.3.) maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “100 TL” ibaresi “1.000 TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/C-1.1.) dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için, taşıma faaliyetini yürüttükleri dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca kendi adlarına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçların yetki belgesi eki tek araç belgesine kayıtlı olması gerektiğinden, yetki belgesi eki araç belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla da bu faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkündür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C-1.3.) bölümünün birinci fıkrasında “Uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, Söz konusu belge, belgede değişiklik yapılmamak kaydıyla bir defaya mahsus düzenlenir.)” ibaresi “Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca alınan yetki belgesi ve eki araç belgesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Beyannamenin kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

honazhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort